Green

Product

To start with EV charger, we are dedicated to developing a eco-friendly product.


Green Product
 

จาก”ปลั๊กสำหรับบ้าน” สู่ “ปลั๊กสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า” 

     การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน MEGA TRENDS ของโลก จากปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวทางที่สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญ รวมทั้งความสำเร็จจากสินค้าหลากหลายกลุ่มในอดีต ทำให้ในปี 2023 เรามุ่งหวังที่จะเข้าสู่ตลาดสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และคนหมู่มาก ทำให้เกิดการริ่เริ่มพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม “Green Tech” หรือนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีสินค้าตัวแรก คือ “Anitech EV-ONE” เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาเจ้าแรกที่ผลิตในประเทศไทย มั่นใจด้วยมาตรฐาน พร้อมบริการหลังการขายที่สร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้งาน จากเงินลงทุนวิจัยและพัฒนากว่า 5 ล้านบาท  

     จากประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กพ่วงสำหรับใช้ในบ้านที่ได้มาตรฐาน มอก. กว่า 14 ปี ทำให้เราสามารถผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเหมือนปลั๊กที่ใช้กับรถยนต์ได้อย่างมีคุณภาพจนสร้างความเชื่อมันให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง เพราะเราออกแบบโดยคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้งาน และสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเป็นหลัก ทำให้ได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากผู้บริโภค และภาคธุรกิจ ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ 

     ในวันนี้เรายังคงตั้งเป้าที่จะพัฒนาสินค้าในกลุ่ม “Green Tech” นี้เพื่อออกสินค้าใหม่ๆมาตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้มากขึ้น ปัจจุบันการใช้รถ EV เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดด แต่ยังขาดสินค้า และอุปกรณ์หลายๆอย่างเข้ามาสนับสนุนการใช้งานให้เกิดความสะดวก ทำให้เรายังคงไม่หยุดวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่จะให้ Anitech เป็นผู้นำในตลาดสินค้า “Green Tech” ของประเทศไทย