Anitech
Consumer Electronics

We design and import a high quality product to be a part of your daily life.


Anitech – Consumers Electronic 

      บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบบริษัทชั้นนำในลักษณะของธุรกิจ OEM โดยมีลูกค้าเป็นแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก่อนจะต่อยอดสู่ก้าวที่สำคัญของเรา สู่การเริ่มต้นทำแบรนด์ของเราเองภายใต้ชื่อ “แอนิเทค” ในปี 2006 โดยมีสินค้าตัวแรกคือ “เมาส์ สำหรับคอมพิวเตอร์”  

     โดยความรู้ ความเข้าใจ ที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำ OEM มาต่อยอดสู่การทำแบรนด์ “Anitech” จนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบันได้มีการขยับขยายเติบโต โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ANITECH, NOBI, PENTAGONZ มีโรงงานผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เราได้ต่อยอดการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ามาสู่กลุ่มปลั๊ก มอก. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอุปกรณ์มือถือ   

     จุดเด่นในสินค้าของเรา คือ คุณภาพที่ให้ความคุ้มค่ากับลูกค้า จัดจำหน่ายในราคาที่จับต้องได้ พร้อมด้วยมาตรฐานการผลิต ควบคู่กับทีมงานในบริษัทที่มีฝีมือ พร้อมดูให้บริการหลังการขาย และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้าอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นเรายังมีคู่ค้าและซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้ และความต้องการของตลาด ทำให้ตั้งแต่ก่อตั้ง จนในปี 2023 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายสินค้ารวมไปแล้วกว่า 10,000,000 ชิ้น มีการกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายกว่า 8,000 ราย ทั้งในประเทศไทย และกลุ่ม CLMV  

   เรามุ่งหวังให้สินค้าของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งการชีวิตประจำวันของผู้คนให้สะดวกสบาย มีความสุขมากยิ่งขึ้น ตาม Key Messege ของแบรนด์ อย่าง “Bring Happiness to Life.” หรือ ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต