กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

จากผลสำรวจของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ของกรมสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พบว่าคนไทยเสี่ยงต่อสภาวะการป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยทำงาน ประกอบกับทางบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญ จึงมีนโยบายจัดทำกิจกรรมทั้งการตรวจสุขภาพ และการออกกำลังกายภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้มีสุขภาพแข็งแรง และยังได้ผ่อนคลายจากการทำงาน

โดยกิจกรรมภายในที่จัดขึ้นมีทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และโยคะ ที่มีครูฝึกเข้ามาสอนท่าที่ถูกต้องให้กับพนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ปลอดภัยให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคนภายในองค์กรทุกส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน หัวหน้า ผู้บริหาร ในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

Share this post:
Facebook
Twitter
Email
Print